Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Další informace » Adresář kontaktů

Adresář kontaktů

Zobrazit:

Svaz zdravotních pojišťoven | Samospráva | Praha

Svaz je formou právnické osoby vzniklé dobrovolným přistoupením jednotlivých zaměstnaneckých a oborových zdravotních pojišťoven (od 1.10.2003 sdružuje všech 8 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice )

Světová zdravotnická organizace (WHO) | Mezinárodní organizace | Praha

Hlavním cílem práce WHO je zlepšování zdraví populace. Poskytuje celosvětové poradenství v oblasti zdraví, pomáhá realizovat národní programy na ochranu zdraví a rozvíjí a šíří zdravotnické technologie, informace a normy.

Tolerance Kaplice | Nestátní neziskové organizace | Jihočeský kraj

Hlavním cílem projektu je podpora návratu osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do většinové společnosti a na trh práce, formou získání či zvýšení potřebných znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt začal fungovat od 1. ledna 2008.

Ukrajinská iniciativa v ČR (UIČR) | Organizace komunit imigrantů | Praha

Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace, která pracuje dle národnostně-občanského principu. Aktivity organizace se zaměřují na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství. Organizace vydává časopis Porohy, dále pořádá kulturní akce (koncerty, výstavy a jiné) a poskytuje poradenské a překladatelské služby. Organizace sdružuje občany ČR ukrajinské národnosti i občany Ukrajiny žijící na území České republiky. Spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí | Státní správa | Jihomoravský kraj

Správní úřad s celostátní působností pro sociálně-právní ochranu dětí, poskytuje právní ochranu nezletilým osobám a ve výjimečných případech. Na Úřad je možné se s dotazy obracet telefonicky (méně komplikované dotazy), písemně (Úřad je povinen na písemný dotaz odpovědět do 30 dnů) nebo po předchozím domluvení schůzky osobně, především v konzultačních hodinách, tj. ve středu od 9:00 do 17.00

Úřad vlády České republiky | Státní správa | Praha

Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády

Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) | Mezinárodní organizace | Praha

UNHCR vykonává humanitární, sociální a zcela nepolitickou činnost. Poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům (pomáhá uprchlíkům navrátit se domů nebo integrovat se do společnosti v zemi azylu nebo usadit se ve třetí zemi)

Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) | Vysoké školy | Praha

ÚMV je centrem nezávislého výzkumu v oblasti mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů a zahraniční politiky České republiky. Provozuje editační a dokumentační činnost, podporuje vzdělávání a osvětu. Zřizovatelem je Ministerstvo zahraničí České republiky.

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky | Vysoké školy | Praha

Ústav zastřešuje základní i aplikovaný výzkum češtiny a jejího vývoje od středověku do současnosti.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky | Vysoké školy | Praha

Ústav pro soudobé dějiny se specializuje na zkoumání a interpretaci společenských procesů, které ve svém souboru tvoří československé (české a slovenské) dějiny od roku 1938 do současnosti, a to v mezinárodním kontextu.

Ústřední finanční a daňové ředitelství | Státní správa | Praha

Sekce ministerstva financí, která řídí finanční ředitelství, rozhoduje v daňovém a jiném správním řízení v rozsahu vymezené působnosti, zajišťuje vývoj, aktualizaci, provoz a koordinaci informačních systémů používaných v daňové správce.

VẠN XUÂN | Organizace komunit imigrantů | Praha

Časopis zabývající se rozšiřováním informací ve prospěch vietnamské komunity.

Volnočasové aktivity pro žadatele o azyl v Pobytovém středisku MVČR, Kostelec nad Orlicí | Nestátní neziskové organizace | Královehradecký kraj

Cizincům, uprchlíkům a žadatelům o azyl se zde poskytuje humanitární pomoc, sociálně-právní poradenství. Pro žadatele o azyl se v pobytových střediscích organizují i volnočasové aktivity.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí | Vysoké školy | Praha

Hlavní náplní práce ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Zaedno - občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení organizuje kulturní, vzdělávací, informační a zábavné akce s bulharskou a multikulturní tématikou.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice