Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Brožura Ministerstva obchodu a průmyslu: Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Brožura Ministerstva obchodu a průmyslu: Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

8. duben 2008 | počet zobrazení: 7939

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo brožuru, která si klade za cíl usnadnit osobám ze třetích zemí orientaci v legislativě a jejich právech v případě, že se hodlají v některém členském státě usadit.

Brožura zároveň poskytuje srovnání práv občanů třetích zemí s právy občanů EU.

Vývoj komunitární legislativy umožnil, že se komunitární právo vztahuje kromě občanů 27 členských států také na subjekty třetích zemí usazené na území některého z členských států. Jedná se např. o rodinné příslušníky či o dlouhodobě pobývající residenty, jejichž práva se na základě několikaletého pobytu na území daného státu blíží právům občanů tohoto státu.

Brožura je kromě češtiny k dispozici na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu ČR v dalších šesti jazycích: angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.

Naleznete je zde: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice