Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Informace o změnách v cizineckém zákoně

Informace o změnách v cizineckém zákoně

4. leden 2011 | počet zobrazení: 38209

Od ledna 2011 začaly platit rozsáhlé změny v cizineckém zákoně.

 

 

Od ledna 2011 začaly platit rozsáhlé změny v cizineckém zákoně. Základní informace jsou dostupné v osmi jazykových mutacích na webu ministerstva vnitra. Zde na domavcr.cz budeme postupně doplňovat detailní informace. 

Tyto informace o chystaných změnách byly zveřejněny na www.zapravamigrantu.cz

 CO PŘINÁŠÍ NOVELA CIZINECKÉHO ZÁKONA OD 1. LEDNA 2011:

 • Namísto cizinecké policie bude o pobytu cizinců v ČR od 1. ledna rozhodovat Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky (OAMP)
 • Pokud jste podal/a žádost na cizinecké policii do 31.12.2010, rozhodne o této žádosti OAMP po 1. lednu 2011
 • Ředitel OAMP Haišman prohlásil v rozhlase dne 26.10.2010, že na OAMP bude fungovat systém telefonického a internetového objednávání, aby cizinci nemuseli stát ve frontách Doporučujeme podávat žádosti o povolení, oznámení změn či jiná podání doporučeně poštou a písemně připsat výzvu, aby vás OAMP předvolal na určitý den a hodinu.
 • Zpřísnění podmínek pro cizince s povolením k pobytu za účelem podnikání a účasti v právnické osobě:

podnikatelé budou muset prokazovat měsíční výdělek ve stanovené výši. Předkládat se bude zejména daňové přiznání, faktury atd.

policie bude moci kontrolovat, jestli podnikatel opravdu podniká

 • Nová úprava komerčního zdravotního pojištění

pojistný limit bude 60.000 EUR; cizinecká policie může toto po cizincích vyžadovat již od ledna 2011

u nově podaných žádostí bude muset být sjednána tzv. komplexní péče

 • Budou nově zavedené modré karty pro cizince s alespoň 3letým vyšším odborným vzděláním, kteří si sjednají zaměstnání se mzdou nad 1,5 průměrné mzdy
 • Změnit účel pobytu na podnikání bude možné až po 2 letech pobytu
 • Cizinci, který dostane rozhodnutí o správním vyhoštění a ve stanovené lhůtě vycestuje, bude moci být vyhoštění prominuto ihned (nikoli teprve po uplynutí poloviny doby)
 • Cizinci již nebudou moci dokazovat prostředky k pobytu prostřednictvím hotovosti
 • Cizinci budou moci být zadrženi v detenčním táboře po dobu až 18 měsíců

CO PŘINÁŠÍ NOVELA OD 1. KVĚTNA 2011:

 • Místo štítků do pasu se cizincům s dlouhodobým a s trvalým pobytem začnou vydávat samostatné průkazy; tyto průkazy budou obsahovat i digitalizované otisky prstů a obličej (tzv. biometrie)

všechny dosavadní průkazy platí i nadále (zřejmě i pro cestování po Schengenském prostoru), až do uplynutí jejich platnosti

občanům EU a jejich rodinným příslušníkům se budou i nadále vydávat průkazy bez biometrie

za vydání biometrických průkazů se budou platit vyšší správní poplatky: 2.500 Kč, 1.000 pro děti do 15 let, při ztrátě průkazu 4.000,- nebo 2.500,- Kč.

na biometrických průkazech bude řada údajů, včetně adresy. Pokud se cizinec přestěhuje, OAMP mu zřejmě průkaz zruší a vystaví nový (za vystavení nového průkazu by se v tomto případě neměl platit správní poplatek)

před vydáním každého nového průkazu (včetně prodlužování povolení k pobytu) bude OAMP cizinci znovu snímat biometrické údaje

 • K prokazování totožnosti bude cizinci stačit buď cestovní doklad, NEBO průkaz, tj. nemusí s sebou nosit pas, pokud bude mít samostatný průkaz.
 • Během řízení o prodloužení povolení k pobytu se zřejmě již nebudou vydávat tzv. překlenovací víza, cizinec tedy bude muset ministerstvo požádat, aby mu vydalo potvrzení o probíhajícím řízení.

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice