Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Komplexní pomoc azylantům nabízí Poradna pro integraci

Komplexní pomoc azylantům nabízí Poradna pro integraci

12. červen 2009 | počet zobrazení: 8707

V minulém roce byla v České republice udělena mezinárodní ochrana ve formě azylu 157 osobám. Dohromady zde žije 2 110 osob s platným azylem. Česko tak pomáhá lidem, kteří jsou ve své zemi pronásledováni z politických, náboženských, rasových, národnostních či sociálních důvodů. V roce 2008 to byli nejčastěji uprchlíci z Běloruska, Ruska, Myanmaru, Kazachstánu, Ukrajiny, Moldávie a Iráku.

Poradna pro integraci s podporou Evropského uprchlického fondu pomáhá odstranit rozdíly mezi většinovou společností a novými azylanty. Cizinci s uděleným azylem se potýkají s mnoha úskalími při začlenění do nového prostředí, zejména při orientaci v sociálním systému, hledání bydlení a vstupu na trh práce.

 

„Od dubna 2009 do konce roku realizuje občanské sdružení Poradna pro integraci 4 projekty, v rámci kterých nabízí cizincům s uděleným azylem komplexní pomoc se začleněním do české společnosti. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu,“ informuje Petra Kratošková.

 

První 2 projekty jsou zaměřeny na pomoc při zajišťování bydlení. „Otevřete dveře azylantům“ seznamuje cizince, obecní úřady i soukromé vlastníky bytů s možností se zúčastnit Státního integračního programu, díky kterému má každý azylant právo na integrační byt. Pracovníci PPI pomáhají azylantům s vyhledáním takového bytu a asistují jim při vyřizování příslušné administrativy. V druhém projektu „Přes nový práh“ je poskytována finanční, poradenská a asistenční pomoc s nejnutnějším zařízením bytu.

 

Název dalšího projektu „Adaptace azylantů v novém domově“ napovídá, že jeho podstatou je pomoc po nastěhování do nového bydliště. PPI učí azylanty se orientovat v novém prostředí – asistuje jim při registraci na místních úřadech, u lékařů, s hledáním zaměstnání, škol apod.

 

Projekt „Integrace azylantů na trh práce v ČR II“ se soustředí na zvýšení pracovního uplatnění na českém trhu práce i v oblasti podnikání. Pracovníci PPI pomohou cizincům  při vyhledávání nabídek práce, seznámí je s pracovněprávními právy a povinnostmi či s postupy jednání na úřadech práce nebo potenciálním zaměstnavatelem. Program zároveň nabízí rekvalifikační i jiné kurzy.

 

Pro všechny projekty je společný důraz na aktivní zapojení cizinců, posilování jejich samostatnosti a motivaci k přejímání zodpovědnosti za své rozhodování. Přednostní pozornost je věnována seniorům, rodičům samoživitelům, zdravotně postiženým, těhotným ženám či osobám, které mají minimální znalost českého jazyka.

 

Poradna pro integraci poskytuje své služby v Praze (Senovážná 2, tel.: 224 216 758, e-mail: praha@p-p-i.cz, www.p-p-i.cz) a v Ústí nad Labem (Horova 6, tel.: 475 216 536, e-mail: usti@p-p-i.cz, www.multikulturnicentrum.cz).

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice