Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Webové stránky - čeština pro cizince

Webové stránky - čeština pro cizince

7. listopad 2008 | počet zobrazení: 8662

Od 1. ledna 2009 bude cizinec muset prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky

Tyto webové stránky jsou určeny všem, kdo hledají informace o Zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky - dále jen SERRJ) jako podmínce pro trvalý pobyt v ČR (dále jen zkouška) a informace o přípravě na tuto zkoušku. Zájemci tu najdou i další užitečné odkazy, které se týkají češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu.

Stránky mají adresu www.cestina-pro-cizince.cz nebo  www.check-your-czech.com. Vedle stránek je v provozu i bezplatná 
telefonní linka, na níž jsou informace o zkoušce poskytovány v českém jazyce, anglickém a ruském jazyce.

Bezplatná telefonní linka: 800 400 469

- poskytuje informace o zkoušce a o přípravě na tuto zkoušku v českém, anglickém a ruském jazyce.

- provozní doba telefonní linky:

pondělí 10:00-18:00
středa  10:00-18:00
čtvrtek  10:00-18:00
pátek   10:00-18:00

Dotazy k problematice zkoušky a přípravy na tuto zkoušku je možné zasílat i elektronicky v českém jazyce na adresu info@cestina-pro-cizince.cz a v anglickém jazyce na adresu info@check-your-czech.com


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice