Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Změna prokazování zdravotního pojištění cizinců

Změna prokazování zdravotního pojištění cizinců

18. leden 2010 | počet zobrazení: 10442

Od 1. ledna 2010 dochází v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ke změně prokazování zdravotního pojištění u cizinců, kteří pobývají na území České republiky.

Krátkodobé pobyty – tj. pobytu do 90 dnů (např. vízum k pobytu do 90 dnů nebo pobyty do 90 dnů, k nimž se vízum nevyžaduje)

     * Cizinec je povinen před vyznačením víza nebo před vstupem na území České republiky opatřit si cestovní zdravotní pojištění. Tím se rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.

    * Tímto dokladem je povinen se prokázat i při pobytové kontrole na území České republiky.

 Víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení dlouhodobému pobytu na území České republiky

     * Cizinec je povinen při pobytové kontrole předložit  doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky (jedná se o pojišťovnu se sídlem na území ČR a vedenou v seznamu oprávněných subjektů ČNB). Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

    * Výše uvedený doklad je povinen cizinec předložit i k žádosti o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu nebo před udělením víza k pobytu nad 90 dnů, které vystavuje zastupitelský úřad v cizině. K tomuto je povinen dále doložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

    * Tento doklad není povinen předkládat cizinec, který je pojištěn podle zvláštního právního předpisu (např. cizinec v pracovním poměru, který je účasten na veřejném zdravotním pojištění), tuto skutečnost prokazuje průkazem zdravotní pojišťovny.

  

Z výše uvedeného vyplývá pro cizince, kteří na území České republiky pobývají dlouhodobě, jednoznačně vyplývá povinnost předkládat od 1.1.2010 cestovní zdravotní pojištění uzavřené u českého subjektu, který je oprávněn provozovat tuto činnost.

 

Zdroj – stránky MVČR

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice