Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR » Mzdy a možná rizika

Mzdy a možná rizika

31. březen 2015 | počet zobrazení: 4872

Pro každého pracovníka je důležité znát svou mzdu a znát svá práva. Také by jste měli vědět, na co si dávat pozor.

Vyplácení mzdy 

Při výplatě mzdy je zaměstnavatel povinen vám dát výplatní pásku. Výplatní páska obsahuje všechny údaje o tom, jak byla vypočítána výše vaší mzdy. Hrubá mzda je sjednaná výše mzdy, od které budou ještě odečteny srážky (na pojištění a daně), čistá mzda je konečná výše vaší mzdy (co skutečně dostanete). Výplatní páska obsahuje i počet odpracovaných dnů, odpracované přesčasy, zbývající dovolenou apod. 

 
Upozornění: Trvejte na vystavování výplatních pásek. V případě sporu se zaměstnavatelem vám pomohou dokázat, jak vaše práce probíhala.
 
Možná rizika
 
Rizikovým jevem jsou zálohy. Pokud vybíráte zálohy během pracovního měsíce, počítejte s tím, že mzda bude o tyto částky zkrácena. Při převzetí zálohy vždy žádejte výdajový doklad (doklad o vyplacení zálohy). 
 
Jak postupovat, pokud dojde k problémům při vyplácení mzdy
 
 Obraťte se na zaměstnavatele a žádejte vysvětlení.  Když to nepomůže, písemně požádejte o uhrazení dlužné mzdy.
 
 Pokud nejsou tato jednání úspěšná, můžete se obrátit na:
 
- Inspektorát práce – (rozkliknout - kompetence a kontakty)
 
- Úřad práce – možnost podat insolvenční návrh na zaměstnavatele – doporučujeme obrátit se na právníka, buď zadarmo z nevládní organizace  nebo za úplatu (odkaz na stránky úřadu práce)
 
- Nevládní organizace – seznam na konci e -learningu (rozkliknout a odkaz na jejich stránky)
 
- Podat žalobu na zaměstnavatele – poměrně složitý postup, doporučujeme vám se s přípravou žaloby obrátit na právníka, buď zadarmo z nevládní organizace nebo za úplatu. 
 
Upozornění:
 
- Úřady však dlužnou mzdu nevymohou, pouze zaměstnavatele zkontrolují, upozorní na porušení zákona a mohou uložit pokutu. Pokud zaměstnavatel dobrovolně dlužnou mzdu neuhradí ani po nátlaku ze strany kontrolních úřadů, lze ji vymáhat pouze soudně.

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice