Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR » Pracovní úrazy

Pracovní úrazy

31. březen 2015 | počet zobrazení: 4670

V každé práci se může přihodit pracovní úraz. V případě pracovního úrazu vyplývají zaměstnavatele směrem k vám finanční závazky, někteří neseriózní zaměstnavatelé se proto snaží pracovní úraz popírat, aby se této povinnosti vyhnuli.

Nerozhoduje délka pracovní doby ani typ smlouvy (tj. pracovní smlouva, dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti). Jakýkoli úraz, který se odehraje na pracovišti, může být klasifikován jako pracovní v případě, že zaměstnavatel neprokáže opak (např. když se úraz stal vaším vlastním zaviněním při nedodržení platných předpisů a bezpečnosti práce). O klasifikaci úrazu jako pracovního rozhoduje zaměstnavatel, nikoli lékař. Ten pouze na „neschopence“ označí políčko „pracovní“. 

 Pracovním úrazem není zranění na cestě do zaměstnání a zpět. Při úrazu na pracovišti máte vy jako zaměstnanec nárok na odškodnění. Při lehčím pracovním úraze máte v době pracovní neschopnosti nárok na dorovnání do průměrné mzdy. Dále máte nárok na úhradu bolestného, nákladů spojených s léčením a majetkových škod (zničených věcí).

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice