Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR » Zahájení pracovního procesu

Zahájení pracovního procesu

31. březen 2015 | počet zobrazení: 4806

Pracovní poměr je vztah mezi vámi a zaměstnavatelem. Upravuje jej pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, jeden originál budete mít vy, druhý váš zaměstnavatel. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Počátek pracovního poměru  vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

 Co musí vaše pracovní smlouva obsahovat:

• Údaje o druhu práce (co přesně budete dělat)

• Místo výkonu práce (kde budete pracovat)

• Datum nástupu do práce

Zaměstnavatel má povinnost vás před nástupem do práce informovat o:

• Výši mzdy (peníze za odvedenou práci) - písemně

• Výplatním termínu - kdy se mzda vyplácí

• Způsobu placení mzdy (na účet, na ruku apod.)

• Délce zkušební doby (může být max. tři měsíce) 

• Délce pracovního poměru (na dobu určitou nebo dobu neurčitou)

• Bezpečnosti práce

 

Doporučení pro Vás !

Nenastupujte do práce bez písemně uzavřené pracovní smlouvy! Pokud smlouvu nemáte, v případě pozdějšího sporu se zaměstnavatelem budete těžko dokazovat svoje nároky na mzdu!!

Při uzavírání smlouvy dbejte zvýšené opatrnosti. Před jejím podpisem si ji pečlivě přečtěte. Pokud něčemu nerozumíte, doptejte se zaměstnavatele. Nesouhlasíte-li s obsahem, požádejte o úpravu smlouvy.  Pokud vám nevyhoví, nebo obsahu nerozumíte,  smlouvu nepodepisujte!

Varování pro Vás !

Nepodepisujte smlouvu v jazyce, kterému nerozumíte. Trvejte na překladu nebo tlumočení!


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice