Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR » Zaměstnání přes agenturu práce

Zaměstnání přes agenturu práce

31. březen 2015 | počet zobrazení: 6048

Zaměstnání přes agenturu práce je častou formou zaměstnávání cizinců v ČR. Nese sebou jistá rizika.

Podpisem pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) s agenturou práce se stanete zaměstnancem agentury práce, tzn. že agentura práce k vám má všechny povinnosti zaměstnavatele (viz kapitola pracovní poměr) např. vyplácí mzdu apod.

 
V případě, že se rozhodnete uzavřít smluvní vztah s pracovní agenturou:
 
• Přečtěte si obě smlouvy (pracovní smlouvu a pokyn), chtějte je přeložit, vysvětlit a vždy žádejte originál, pokud smlouvu podepisujete .
 
• Pozorně čtěte všechny podmínky a dodatky.
 
• Zaznamenávejte si všechny odpracované hodiny.
 
• Požadujte výplatní pásky.
 
• Pokud agentura vyplácí zálohy, žádejte doklad o jejich vyplacení.
 
• Předcházejte neomluvené nepřítomnosti v práci a seznamte se s pravidly pro ohlášení nepřítomnosti (např. návštěva lékaře, ošetřování člena rodiny atd).
 
Varování
Spolupracujte s prověřenou a solidní agenturou (jak zjistit viz úvodní kapitola). Nepodepisujte nic, s čím nebudete souhlasit, čemu nerozumíte, nebo v případech, kdy jste kdy jste k tomu nuceni pod tlakem.

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice