Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Bydlení » Hlášení místa pobytu

Hlášení místa pobytu

31. březen 2015 | autor: PPI a Ministerstvo pro místní rozvoj | počet zobrazení: 25629

Následující dokument obsahuje informaci, jaká forma bydlení se považuje za doklad o bydlení podle cizineckého zákona.

 

Hlášení místa pobytu

 

V místě, kde bydlíte, musíte na cizinecké policii nahlásit adresu svého bydliště. V závislosti na formě Vašeho bydlení se za doklad, kterým cizinec prokazuje zajištění bydlení, zpravidla považuje:

 •  

  ověřená kopie nájemní smlouvy

 •  

  ověřená kopie smlouvy o podnájmu a současně písemný souhlas vlastníka bytu

 •  

  originál potvrzení ubytovacího zařízení, ze kterého je patrné, že ubytovací zařízení poskytne ubytování cizinci, včetně uvedení doby od - do

 •  

  čestné prohlášení s ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti o zajištění ubytování a doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí)

 

 

 

V případě, že se chcete přihlásit na adresu k osobě, která má k bytu nájemní vztah, potřebujete souhlas tohoto nájemce bytu i souhlas vlastníka (pronajímatele) s ubytováním Vaší osoby.

 

Pokud se chcete přihlásit na adresu příslušníka rodiny, který má nájemní smlouvu, stačí předložení této nájemní smlouvy a prokázání vztahu k nájemci bytu.

 

Forma dokladu však v Zákoně o pobytu cizinců č. 326/1999Sb., není přesně stanovena a záleží na posouzení cizinecké policie, zda předložený doklad uzná jako relevantní. Cizinecká policie může požadovat v případě pochybností ještě doplnění dalších dokladů.

 

Důležitá je také délka doby, na kterou je doklad o ubytování platný. Pokud pobýváte v ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů a máte doklad o ubytování na dobu kratší než 1 rok, bude Vám vízum vydáno pouze na dobu platnosti tohoto dokladu o ubytování.

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice