Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Podnikání » Ministerstvo průmyslu a obchodu - Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

10. červenec 2007 | autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu | počet zobrazení: 8278

Jak má ohlásit živnost nebo požádat o koncesi zahraniční právnická osoba se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Živnost může provozovat právnická osoba, splní—li podmínky stanovené živnostenským zákonem; státní povolení k provozování živnosti ("koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

 

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

 

Tyto informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice