Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » MPSV - Rodina

MPSV - Rodina

19. červenec 2007 | autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí | počet zobrazení: 9842

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete podrobné informace o možnostech podpory pro rodiny.

MPSV - Rodina


Finanční podpora rodiny

Finanční pomoc rodinám se odehrává ve dvou hlavních oblastech. V oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení.

Daňová opatření

Nepřímo jsou rodiny finančně podporovány prostřednictvím daňových opatření. Jedná se především o:

výpočet daně ze společného základu daně manželů (tzv. společné zdanění)
sleva na dani

Bližší informace o daňových opatření pro rodiny naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Systém sociálního zabezpečení

"Rodinné dávky" mohou rodiny čerpat prostřednictvím:

Sociálního pojištění
Státní sociální podpory

Aktivity k podpoře rodiny

Z pohledu rodinné politiky lze rozlišit tyto typy aktivit zaměřených na podporu rodiny:

Sociální služby, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny a/nebo rodině jako celku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci za účelem prevence sociálního vyloučení.

Služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.  

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Cílem je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství a ani na svou profesní realizaci. Při vytváření podmínek k realizaci lepší slučitelnosti profesních a rodinných rolí je však nutné nejen vyvážené zohlednění zájmů rodičů ale rovněž i dětí. Předpokladem lepší slučitelnosti profesních a rodinných rolí je zejména existence opatření pracovněprávní povahy a existence finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti (zejména do tří let jejich věku, předškolního a mladšího školního věku dítěte).

Podrobné informace a kompletní článek najdete na stránkách

Ministerstva práce a sociálních věcí

Další témata na těchto stránkách:

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená

Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

Pracovní volno

Úprava pracovní doby

Pružná pracovní doba

Převedení na jinou práci

Pracovní cesty a přeložení

Práce konaná doma

Zákazy některých prací

Přestávky ke kojení

Rozvázání pracovního poměru

Služby péče pro děti do tří let věku

Služby péče pro děti předškolního věku

Služby péče pro děti mladšího školního věku

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice