Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sociální zabezpečení » MPSV – Nemocenské pojištění

MPSV – Nemocenské pojištění

16. leden 2010 | autor: MPSV | počet zobrazení: 10354

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského pojištění.

Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby a jeho účelem je tyto osoby finančně zabezpečit peněžitými dávkami v době, kdy ztrácejí příjem z výdělečné činnosti z důvodu krátkodobé sociální události, zejména z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství.

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci, popř. další osoby jim postavené na roveň (kdo se považuje za zaměstnance, je taxativně uvedeno v § 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů) a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné. Nemocenské pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání. Pojištění trvá po celou dobu trvání zaměstnání, zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaniká dnem skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění.

Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, nemá to vliv na jeho pojištění. Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle českých předpisů, pokud mají trvalý pobyt na území ČR.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

  • nemocenské
  • podpora při ošetřování člena rodiny
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

  • nemocenské
  • peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař. Žádost o dávku podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele. OSVČ podávají žádost o dávku u okresní správy sociálního zabezpečení, příslušné podlé místa svého trvalého bydliště nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti (nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR).

Je-li zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců (organizace), vyplácí mu tento zaměstnavatel dávky nemocenského pojištění. Je-li zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele zaměstnávajícího do 25 zaměstnanců (malá organizace), vyplácí mu dávky příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. OSVČ vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Další informace z oblasti nemocenského pojištění jsou uveřejněny na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/5428.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice