Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sociální zabezpečení » MPSV - Státní sociální podpora

MPSV - Státní sociální podpora

16. leden 2010 | počet zobrazení: 10108

Základní informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o možnostech čerpání státní sociální podpory.

Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje dávky, jejichž prostřednictvím stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Dávkami státní sociální podpory v roce 2008 jsou:

 • přídavek na dítě;
 • rodičovský příspěvek;
 • sociální příplatek;
 • příspěvek na bydlení;
 • porodné;
 • pohřebné;
 • dávky pěstounské péče.

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou:

 • státními občany České republiky a jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu;
 • občany Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1408/71, Nařízení Rady (EEC) 574/72, Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • cizinci mající na území České republiky trvalý pobyt;
 • cizinci hlášenými k pobytu na území České republiky, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky;
 • cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými k pobytu na území České republiky, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku;
 • nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu;
 • cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana.

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce (v Praze úřady městských částí) podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Další informace z oblasti státní sociální podpory jsou uveřejněny na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/2.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice