Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sociální zabezpečení » MPSV - Zdravotní postižení

MPSV - Zdravotní postižení

11. leden 2010 | autor: MPSV | počet zobrazení: 9665

Dávky sociální péče pro zdravotně postižené

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením upravuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Účelem dávek je reagovat na specifické potřeby osob se zdravotním postižením zejména v oblasti mobility, bydlení, kompenzačních pomůcek. Jedná se o tyto dávky:

 • jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek;
 • příspěvek na úpravu bytu;
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla;
 • příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla;
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla;
 • příspěvek na provoz motorového vozidla;
 • příspěvek na individuální dopravu;
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu;
 • příspěvek na úhradu za užívání garáže;
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.

Vedle těchto dávek se osobám se zdravotním postižením poskytují rovněž:

 • mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P);
 • bezúročné půjčky.

Okruh oprávněných osob tvoří:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky;
 • občané Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok z přímo aplikovatelných předpisů Evropských společenství.

Další informace z oblasti dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením jsou uveřejněny na stránkách MPSV:

http://www.mpsv.cz/cs/8.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice