Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Předškolní zařízení

Předškolní zařízení

19. duben 2006 | autor: Pavlína Filipová | počet zobrazení: 15373

Mezi předškolní zařízení, která nabízejí péči o malé děti patří jesle, mateřské a speciální mateřské školy, umístění dítěte v nich je dobrovolné a plně závisí na rozhodnutí rodičů. Stát na pobyt a péči o děti cizinců předškolního věku nepřispívá.

Předškolní zařízení

Mezi předškolní zařízení, která nabízejí péči o malé děti patří jesle, mateřské a speciální mateřské školy, umístění dítěte v nich je dobrovolné a plně závisí na rozhodnutí rodičů. Stát na pobyt a péči o děti cizinců předškolního věku nepřispívá.

 Jesle jsou určeny dětem od jednoho do tří let věku. Mateřské a speciální školy nabízejí péči o předškolní děti ve věku zhruba od tří do šesti let, v případě potřeby i déle (zejména to platí v případě dětí, které mají odklad školní docházky).

 Většina mateřských škol jsou rozpočtové organizace, které mají vlastní právní subjektivitu. Pobyt dítěte, cizince, v mateřských školách tak musí plně hradit samotní rodiče - hradí se pobyt, stravné, zájmové aktivity dětí. Platby za pobyt dítěte v zařízení jsou většinou měsíční a zahrnují zpravidla péči o děti během dne, náklady na jídlo, hračky (způsob platby je nutné domluvit v dané škole, většinou se jedná o bankovní převod).

 Nabídka mateřských škol je velice pestrá – existují školy s minimální nabídkou aktivit pro děti, tak i školy s výukou cizích jazyků, školy specializované na zpěv, výtvarnou výchovu, sport. Úměrně k nabízeným aktivitám pak roste i cena za pobyt dítěte. 

 Školní rok trvá od září do června, v době letních prázdnin bývá provoz zpravidla omezen a školy jsou minimálně jeden měsíc zavřené. Některé v tu dobu nabízí náhradní program, jiné doporučí partnerskou školu, která má prázdninový provoz.

 Přihlásit dítě do mateřské školy můžete v době zápisu, který se většinou koná na jaře (březen až červen), před zahájením školního roku. Školy, které mají bohatou nabídku a je o jejich služby zvýšený zájem, mohou mít delší čekací lhůty a je lepší se o náboru nových dětí s dostatečným předstihem informovat.

 Předškolní vzdělávání dětí cizinců

Možnosti vzdělávání v předškolním zařízení upravuje zákon č. 561/2004 sb., který stanoví nárok na bezplatný poslední rok předškolní docházky pouze pro občany České republiky. Ostatní, tedy i cizinci, tento nárok nemají a jejich děti tedy musí za pobyt v zařízení platit.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice